CZY ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ POKRYWAĆ, JEŚLI WYBIORĘ WIĘCEJ NIŻ JEDEN KURS?

Nie ma takiej możliwości. Plan zajęć układany jest zawsze tak, by osobom, które wybrały więcej niż jeden kurs, nie pokrywały się zajęcia.

 

CZY MOŻNA PŁACIĆ W RATACH?

Tak, można. Szczegóły dotyczące płatności ratami są zawarte w cenniku.

 

W JAKICH DNIACH I GDZIE PROWADZONE SĄ KURSY?

Zajęcia kursów maturalnych prowadzone są w soboty. W przypadku dużego zainteresowania możliwa jest organizacja zajęć w piątki po południu lub w niedziele.

 

DO KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ?

W przypadku wpłaty jednorazowej – najpóźniej do momentu rozpoczęcia kursu. W przypadku płatności ratalnej – pierwsza rata do momentu rozpoczęcia zajęć, a kolejne w terminach zgodnych z informacjami podanymi w cenniku. Niemniej należy jednak zwrócić uwagę, że dopiero wpłata jest równoznaczna zapisowi na kurs. Ze względu na ograniczoną liczbę osób w grupach przedmiotowych o dostaniu się na kurs decyduje kolejność wpłat. Najlepiej jest więc dokonać wpłaty bezzwłocznie.

 

CZY RABATY SIĘ ŁĄCZĄ?

Większość rabatów ma możliwość łączenia się – wszystkie rabaty są uwzględnione w cenniku.

 

WIEM, ŻE LICZBA GODZIN KURSU TO 60 LUB 80. JAK SĄ ONE ROZŁOŻONE?

W przypadku kursu podstawowego są to 3 godziny lekcyjne w trakcie jednego spotkania, przy kursie rozszerzonym 4 godziny lekcyjne.

 

JAK LICZNE SĄ GRUPY?

Grupy liczą 8-15 osób, w zależności od specyfiki przedmiotu.

 

JAK MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?

Wystarczy zarejestrować się online.

 

CZY MOGĘ UZYSKAĆ FAKTURĘ VAT ZA KURS?

Tak, w przypadku opłacenia całej kwoty kursu.

 

CO Z ZAJĘCIAMI, KTÓRE SIĘ OPUŚCIŁO?

Niestety nie zawsze jest możliwość odrobienia opuszczonych zajęć. Kursant może jednak droga mailową oraz przez naszą platformę do e-learningu, otrzymać od wykładowcy wszystkie materiały, z których korzystano na opuszczonych przez niego zajęciach.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzą wykładowcy uniwersyteccy, nauczyciele renomowanych poznańskich liceów oraz osoby, które ukończyły studia z wyróżnieniem i posiadają liczne osiągnięcia pedagogicznie. Sprawdź naszą kadrę!

 

JAKĄ ZDAJESZ MATURĘ?

–> SPRAWDŹ 

 

JAK WSPOMÓC KONCENTRACJĘ PRZED MATURĄ?

–> SPRAWDŹ 

 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM PRZED MATURĄ?

–> SPRAWDŹ 

 

 

 

Zapisz się!

5/5 - (7 votes)