Jaka matura?

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 będzie przeprowadzany w dwóch formułach

 1. Formuła 2015 – dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum 
 2. Formuła 2023 – dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum

Formuła 2015

Dla kogo? 

 • dla uczniów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023.
 • dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie.
 • dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • dla osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny.

Egzaminy obowiązkowe

Absolwent w roku 2023 obowiązkowo przystępuje do 6 egzaminów: 

 • 4 egzaminów w części pisemnej 
 • z języka polskiego na poziomie podstawowym
 • z matematyki na poziomie podstawowym
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

(do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski, język litewski, język niemiecki, język ukraiński, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie)

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej mają obowiązek przystąpienia także do egzaminu z języka tej mniejszości.

 • 2 egzaminów w części ustnej
 • z języka polskiego (bez określania poziomu)
 • z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
  (do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język białoruski, język litewski, język niemiecki, język ukraiński, język łemkowski, język kaszubski)

Do egzaminu z przedmiotu dodatkowego w Formule 2015 nie musi przystąpić absolwent 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo szkoły branżowej II stopnia (z roku 2022 lub 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika. 

Forma egzaminu ustnego na maturze w Formule 2015

Egzamin ustny z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w Formule 2015

Podczas części ustnej egzaminu absolwent będzie losował nieznane mu wcześniej zadanie egzaminacyjne, zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny) oraz odnoszące się do niego polecenie. Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie 10-minutowej wypowiedzi, będącej odpowiedzią na zadanie zawarte w poleceniu. Po tej części odbędzie się 5-minutowa rozmowa z zespołem przedmiotowym. 

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego w Formule 2015

Egzamin trwa około 15 minut. Podczas egzaminu maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny, składający się z trzech zadań: 

 • przeprowadzeniu z egzaminującym rozmowy (z podziałem na role wskazane w poleceniu)
 • opisie ilustracji przedstawionej w zadaniu i odpowiedź na 3 pytania zadane przez egzaminującego
 • wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • przystąpić do wszystkich obowiązkowych egzaminów, czyli trzech na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny) oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym ‎w pisemnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej

Formuła 2023

Dla kogo?

 • dla uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Egzaminy obowiązkowe

Absolwent w roku 2023 obowiązkowo przystępuje do 6 egzaminów: 

 • 4 egzaminów w części pisemnej 
 • z języka polskiego na poziomie podstawowym
 • z matematyki na poziomie podstawowym
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

(do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka,  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski, język litewski, język niemiecki, język ukraiński, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie); absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej mają obowiązek przystąpienia także do egzaminu z języka tej mniejszości.

 • 2 egzaminów w części ustnej
 • z języka polskiego (bez określania poziomu)
 • z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
  (do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język białoruski, język litewski, język niemiecki, język ukraiński, język łemkowski, język kaszubski)

Do egzaminu z przedmiotu dodatkowego w Formule 2023 nie musi przystąpić absolwent 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo szkoły branżowej II stopnia (z roku 2022 lub 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika. 

Forma egzaminu ustnego na maturze w Formule 2023

Egzamin ustny z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w Formule 2023

Maturzysta wylosuje zestaw składający się z dwóch zadań egzaminacyjnych, które wykona w wybranej przez siebie kolejności. Zadanie dotyczące jednej z obowiązkowych lektur będzie jednym z zadań jawnych, dostępnych wcześniej. Drugie zadanie będzie poleceniem nieznanym wcześniej zdającemu, dotyczącym literatury, kultury lub języka. Do drugiego zdania zdający otrzyma tekst kultury (literacki lub ikonograficzny). Zdający dostanie 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na wylosowane zagadnienia. Dwie wypowiedzi monologowe będą trwały około 10 minut. Po ich zakończeniu maturzysta będzie uczestniczył w rozmowie z zespołem przedmiotowym. 

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego w Formule 2023

Egzamin trwa około 15 minut. Podczas egzaminu maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny, składający się z trzech zadań: 

 • przeprowadzeniu z egzaminującym rozmowy (z podziałem na role wskazane w poleceniu)
 • opisie ilustracji przedstawionej w zadaniu i odpowiedź na 3 pytania zadane przez egzaminującego
 • wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • przystąpić do wszystkich obowiązkowych egzaminów, czyli trzech na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny) oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym ‎w pisemnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej

Niezależnie od tego, do której formuły egzaminu maturalnego planujesz przystąpić, nasi nauczyciele pomogą opanować Ci cały materiał i zdać maturę z zadowalającym wynikiem. Zachęcamy do zapoznania z naszą ofertą, którą znajdziesz tutaj

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! 

4.8/5 - (20 votes)